O mnie

Nazywam się Małgorzata Szewczyk-Nowak. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, oraz pedagogiem. Ukończyłam psychologię kliniczną, oraz pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem absolwentką 4 letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu  pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest akredytowane przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnych i Poznawczych (EABCT)

Ukończyłam szkolenie rekomendowane przez European Association for Transactional Analysis (EATA): w koncepcji Analizy Transakcyjnej oraz zdałam egzamin 101 prowadzony przez TSTA Dominique Dye. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Aktualnie jestem w procesie szkoleniowym przygotowującym do certyfikacji terapeuty schematu.

Swoje zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu , oraz w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii,  na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziałach Chorób Płuc i Oddziałach Rehabilitacyjnych. W 2017 roku
brałam udział w programie badawczym terapii ofiar wypadków drogowych TRAKT/Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego/.

Od 2014 roku prowadzę prywatny gabinet.

Pracuję głównie w podejściu poznawczo-behawioralnym z uwzględnieniem terapii schematu ale chętnie korzystam z dorobku naukowego innych paradygmatów, zwłaszcza terapii systemowej. Szczególną „sympatią” darzę również koncepcję pracy opartą na Analizie Transakcyjnej.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności, a pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci.