O mnie

Nazywam się Małgorzata Szewczyk-Nowak. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, oraz pedagogiem. Ukończyłam psychologię kliniczną, oraz pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam uprawnienia pedagogiczne. Obecnie uczestniczę w procesie przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Wiedzę swoją pogłębiam w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Jest to uczelnia posiadająca akredytację Polskiego Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) członka European Association for Cognitive and behavioural therapies (EABCT).

Ukończyłam szkolenie rekomendowane przez European Association for Transactional Analysis (EATA): w koncepcji Analizy Transakcyjnej oraz zdałam egzamin 101 prowadzony przez TSTA Dominique Dye. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Aktualnie swoje doświadczenie zawodowe wzbogacam w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu jako psycholog, psychoterapeuta- stażysta.

Pracuję głównie w podejściu poznawczo-behawioralnym, ale chętnie korzystam z dorobku naukowego innych paradygmatów, zwłaszcza terapii systemowej oraz psychodynamicznej. Szczególną „sympatią” darzę również koncepcję pracy opartą na Analizie Transakcyjnej.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności, a pracę terapeutyczną poddaję profesjonalnej superwizji.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci.