Interwencja kryzysowa

Pomoc psychologiczna w kryzysie – od 1 do 12 spotkań, w częstotliwości ustalonej wspólnie z psychologiem. Kryzys to zdarzenie losowe lub nowa trudna sytuacja życiowa, w której zawodzą znane wcześniej sposoby radzenia sobie.

Jest to pomoc zorientowana na konkretny problem życiowy, który pojawił się stosunkowo niedawno i nastawiona jest na jego rozwiązanie. Celem pomocy psychologicznej w kryzysie jest powrót do formy psychicznej sprzed kryzysu. Pomoc psychologiczna w kryzysie przeznaczona jest dla młodzieży i dorosłych.

Cena: 170 zł/50 min